اسقاط کافه خیارات در حقوق دارای اهمیت بالایی است و یکی از مزایای اسقاط کافه خیارات، حفظ استحکام قراردادها است

مفهوم اسقاط  کافه خیارات

 اسقاط کافه خیارات یک اصطلاح حقوقی است که به منظور حفظ قوام و استحکام قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اضافه کردن این اصطلاح به یک قرارداد، امک...