اشخاص در قانون ایران

اشخاص در قانون ایران

اشخاص در قانون ایران فارغ از اهلیت داشتن یا نداشتن، از حمایت قانونی برخوردار هستند. در این مطلب مختصرا با انواع اشخاص در حقوق ایران آشنا می شویم. م...