هنرهای تجسمی و کپی رایت

هنرهای تجسمی و کپی رایت

نظام کپی رایت یا حق مولف از آثار تجسمی نیز حمایت می کند. در این مطلب به بیان شروط حمایت و استثناء آن می پردازیم. مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب...