نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علائم تجاری چگونه انجام می‌شود؟ علائم تجاری در حکم اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شوند. بنابراین قابل نقل و انتقال، خرید و فروش هستند...