انواع شرکت های قابل ثبت در ایران

انواع شرکت های قابل ثبت در ایران

در ایران انواع متفاوتی از شرکت ثبت می‌شود که در این بین شرکت سهامی عام و خاص و مسئولیت محدود و تضامنی، رتبه‎‌ی بالاتری نسبت به شرکتهایی که اداره ثبت ا...