جایگاه و حقوق بیمار در قانون ایران

جایگاه و حقوق بیمار در قانون ایران چیست؟

با انتشار فایل های صوتی در شبکه های مجازی، از توهین به مراجعین در بخش زنان و زایمان ، شاهد روایات مختلف افراد در همین موضوع بوده‌ایم. در این مطلب به ب...