تبعیض قیمت

رویه‌های ضد رقابتی؛ تبعیض قیمت

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی، توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صی...