توقیف دادرسی

توقیف دادرسی

توقیف در دادرسی به معنای توقف دادرسی است و اقسام مختلفی دارد. در این مطلب مختصرا به آن می پردازیم. مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 4 دقیقه   معنا...