کشف حجاب در خودرو

کشف حجاب در خودرو

کشف حجاب با توجه به قوانین ایران که بر مبنای دین اسلام نوشته شده، یک جرم است. با توجه به اینکه خودرو یک حریم خصوصی شناخته نمی ‎شود، کشف حجاب در داخل خ...