حضانت فرزندان

حضانت فرزند

حضانت فرزند موضوعی است که اغلب زوجین را پس از طلاق، در صورت عدم توافق دچار مشکل می کند. در چند مطلب پیشین مجله حقوقی اندیشه درباره ی موضوع حضانت فرزند...