حق بر سفر و حق بر فضای شهری

حق بر سفر و حق بر فضای شهری

اگر از ساکنین شهرهای توریستی و مناطق گردشگری هستید، احتمالا در روزهای تعطیل تقویم آرامش چندانی را تجربه نخواهید کرد. اما در این میان حق با کیست؟ مسافر...