آیا فریلنسر ( Freelancer) تابع قانون کار است

آیا فریلنسر ( Freelancer) تابع قانون کار است؟

پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر و به ویژه با شروع کرونا، تغییر عمده ای در سبک های کاری افراد ایجاد کرد، به طوری که بر خلاف دهه های گذشته، کارمند بودن د...