حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

علامت تجاری یکی از مباحث مهم حقوق مالکیت فکری است که ثبت آن، حقوقی را برای مالک ایجاد می کند. در مقاله زیر مختصرا به این حقوق می پردازیم. آثار حقوق...
رقابت مکارانه در حقوق مالکیت فکری

رقابت مکارانه در حقوق مالکیت فکری

رقابت نقشی اساسی در تجارت ایفاء می کند و قوانین تجاری در پی حفظ نظم و ایجاد فضای رقابتی سالم است. با این حال بسیار مشاهده شده که تجار به رقابت غیرمنصف...
ادغام از منظر رقابت و مالکیت فکری

ادغام از منظر رقابت و مالکیت فکری

بسیارمشاهده شده است که شرکتها تجاری به دلایل مختلف از جمله کاهش سودهی و یا افزایش بدهی، درصدد ادغام با رقیب خود بر می آیند. در رشته نوشتار این موسسه ب...