اشخاص در قانون ایران

اشخاص در قانون ایران

اشخاص در قانون ایران فارغ از اهلیت داشتن یا نداشتن، از حمایت قانونی برخوردار هستند. در این مطلب مختصرا با انواع اشخاص در حقوق ایران آشنا می شویم. م...
اقرار به چه معناست؟

اقرار به چه معناست؟

اقرار در قانون ایران یکی از دلایل اثبات دعوا و یکی از دلایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی و کیفری است. در این مقاله مختصرا به مفهوم حقوقی و شرایط اثبات آن...