عقود لازم و جایز چه تفاوتی دارند

عقود لازم و جایز چه تفاوتی دارند؟

هدف اصلی عقود یا انعقاد قرارداد، پایبندی به تعهدات مورد توافق است. اما در چه زمانی ما امکان فسخ قرارداد را داریم ؟ آیا باید شرایط خاصی رعایت شود یا تن...