نرخ دیه سال 99 و آثار آن

نرخ دیه سال 99 و آثار آن

هر ساله میزان نرخ دیه اشخاص در پایان سال توسط رییس قوه قضاییه مشخص می گردد که با اعلام آن، معیار ارزیابی دیه در جرایم و بیمه اشخاص ثالث مشخص می گردد....