فرانچایز (Franchise) و نکات حقوقی آن

فرانچایز (Franchise) و نکات حقوقی آن

فرانچایز یکی از راهکارهای استفاده از اعتبار بنگاه های تجاری موفق توسط متقاضیان فعالیت تجاری است. در این مطلب مختصرا به این دست قراردادها و نکات لازم د...