توقیف دادرسی

توقیف دادرسی

توقیف در دادرسی به معنای توقف دادرسی است و اقسام مختلفی دارد. در این مطلب مختصرا به آن می پردازیم. مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 4 دقیقه   معنا...
قاضی بر چه اساسی حکم می دهد

قاضی بر چه اساسی حکم می دهد؟

اصول حقوقی که منجر به صدور احکام مجازات می شوند شامل چه مواردی است؟ در این مطلب به بررسی این موضوه با عنوان یک مثال حقیقی پرداختیم. در سال 99 و بدنبال...