جرم قطع درخت و مجازات آن در قانون ایران

جرم قطع درخت و مجازات آن در قانون ایران

قطع درختان در ایران پدیده ای غیراخلاقی است که متاسفانه عده ای از روی ناآگاهی و عده ای دیگر به دلایل اقتصادی (ساخت و ساز درباغات ) اقدام به آن می کنند....