حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور

فرهنگ عامه یا فولکلور، متاثر از زندگی مردمان هر سرزمین است. به دلیل تنوع این آداب و تفاوت سرزمین ها، در اقصی نقاط جهان، این فرهنگ متفاوت است. در این م...
اسرار تجاری و اختراعات

اسرار تجاری و اختراعات

مالکیت صنعتی در حوزه مالکیت فکری مشمول اختراعات و طرح های صنعتی می‎شود. حمایت از اطلاعات در قالب اسرار، نیازمند عدم فاش و حمایت در قالب اختراعات، فاش...