صندوق امانات بانک

صندوق امانات بانک

روز یکشنبه 15 خرداد 1401، در شعبه دانشگاه بانک ملی ایران سرقتی رخ داد که در پی آن و براساس اعلام بانک، تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه آسیب دید....