اکراه و آثار قانونی آن

اکراه و آثار قانونی آن

اکراه در لغت و حقوق به معنای اجبار و تهدید کردن فردی به انجام عملی است که رضایت ندارد. برخی از جرایم به واسطه اکراه مجرم، محقق می شود. در این مطلب به...
مسئولیت کیفری و مدنی شرکت های سهامی

مسئولیت کیفری و مدنی شرکت های سهامی

چگونه می‌توان یک شرکت را که در واقع شخصیت حقوقی دارد و نه حقیقی، دارای مسئولیت‌های کیفری دانست و در صورتی که شرکت متهم شناخته شود، چه شیوه‌های دفاعی ب...