ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید

ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید

در رشته مقالات قبلی با ثبت بین المللی علائم آشنا شدیم. در این نوشتار با روند ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید آشنا می شویم. ثبت در نظام ماد...
ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری

ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری

در این مطلب به تعریف ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری، انواع و اهمیت آن و همین طور بررسی این موضوع در ضمانت تولیدات دانش بنیان پرداختیم. زمان لازم برا...