وکالت در مقام بیع

وکالت در مقام بیع به چه معناست؟

امروزه شاهد عقد وکالت هایی اعم از ساده و بلاعزل، در مقام بیع هستیم و عموما این نوع وکالت ها زمانی تنظیم می شود که موکل، زمان و وقت و توانایی لازم برای...