تبدیل قرارداد موقت به دائم

 فرایند تبدیل قرارداد موقت به دائم

قرارداد موقت، یک توافق نامه حقوقی است که میان کارفرما و کارگر منعقد می‌شود. این قرارداد شرایط و تعهدات از جمله حقوق و وظایف طرفین، مدت قرارداد، شرایط...
وکالت در دعاوی

وکالت در دعاوی

وکالت در دعاوی به چه معناست و وکیل در ایران می تواند چه فعالیت هایی انجام دهد؟ در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم. وکالت در دعاوی به چه معناست...
وکالت در مقام بیع

وکالت در مقام بیع به چه معناست؟

امروزه شاهد عقد وکالت هایی اعم از ساده و بلاعزل، در مقام بیع هستیم و عموما این نوع وکالت ها زمانی تنظیم می شود که موکل، زمان و وقت و توانایی لازم برای...