نقد و تحلیل حقوقی فیلم مغز استخوان

نقد و تحلیل حقوقی فیلم مغز استخوان

مغز استخوان دومین ساخته حمیدرضا قربانیست.همانطور که اشاره شد مجید، همسر سابق بهار، در آستانه اعدام شدن است. پس به چه شکلی بهار می‌تواند با او رابطه زن...