کلاهبرداری در شرکت‌های با مسئولیت محدود

کلاهبرداری در شرکت‌های با مسئولیت محدود

شرکت‌های با مسئولیت محدود یکی از پراهمیت‌ترین شرکت‌های تجاری در ایران به حساب ‌می‌آید که در چند سال گذشته با اقبال زیادی روبرو شده است. از آنجایی که ا...
کلاهبرداری مجازاتها و انواع آن

کلاهبرداری، مجازات ها و انواع آن

جرم کلاهبرداری از جمله دعاوی شایع در دادگاه‌های کیفری است که حتما باید ضرر شاکی و نفع متهم را به همراه داشته باشد و پروسه بسیار پیچیده و زمانبری دارد....