نام دامنه (Domain) و نکات حقوقی آن

نام دامنه (Domain) و نکات حقوقی آن چیست؟

نام دامنه، نامی است که وب سایت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اینترنت با آن شناخته می شود. سوالی که از منظر حقوقی میتواند مطرح شود، مالکیت نام دامنه است که د...