خیانت همسر و آثار حقوقی آن

خیانت همسر و آثار حقوقی آن

حقوق زوجین در زندگی زناشویی که در آن خیانت اتفاق افتاده به چه صورت است؟ در این مطلب به بررسی خیانت در همسر و آثار حقوقی آن می پردازیم. حق طلاق، حضانت فرزندان، اجرت المثل، نفقه و مهریه در صورت اتفاق خیانت همسر، از جمله مواردی است که در ادامه مطلب بیشتر در رابطه با آن توضیح خواهیم ‎داد.

زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 4 دقیقه

ازدواج، عهد و پیمانی دو طرفه است و برای حفظ قداست و کیان خانواده و همین طور پرورش درست کودکان، لازم است که زن و شوهر نسبت به عهد خود وفادار باشند. خیانت علاوه بر دل‎شکستگی فراوان برای فرد مقابل، آثار جبران ناپذیری از جمله از بین رفتن اعتماد را در جامعه به همراه دارد. متاسفانه در ایران بسیاری از موارد طلاق مربوط به خیانت همسر است. به علاوه در مواردی فرد به دلیل ضربه‎ی عاطفی، تا مدت ها سکوت کرده و نمی‎تواند از حقوق خود دفاع کند. به خصوص در مورد زنانی که از نظر مالی مستقل نیستند یا ترس از دست دادن حضانت فرزندان خود را دارند، این موارد بیشتر دیده می‎شود. بنابراین لازم است که افراد در مورد حقوق خود در روابط بیشتر بدانند تا در صورت بروز مشکل، توانایی حل آن را داشته‎باشند. منظور از خیانت در ازدواج چیست؟

منظور از خیانت، نقض کردن تعهدی است که بین زن و شوهر وجود دارد. در واقع خیانت در ازدواج، ایجاد یک رابطه ی جدید با نفر سوم است. اگر خیانت از سوی هریک از زوجین (زن وشوهر) اتفاق افتد و همسر متوجه شود آثاری مانند حق طلاق و یا اجرای حکم رجم(سنگسار) را در پی خواهد داشت.

راه های اثبات خیانت به همسر چیست؟

در خصوص اثبات خیانت همسر، اولین راه اثبات خیانت، اقرار از سوی متهم است. فرد خیانت کار باید در نزد قاضی و یا بازپرس پرونده به خیانت خود نسبت به همسرش اعتراف کند. البته اگر درخیانت زن یا مرد مانند زنا، رابطه جنسی همراه دخول رخ دهد علاوه بر اقرار خود شخص، چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل نیز باید شهادت دهند. به طور کلی ادله اثبات خیانت همسر، بینه شرعی مانند اقرار، شهادت شهود و ادله قضایی مانند علم قاضی و امارات قضایی مانند پرینت پیامک ، پرینت تماس یا حتی فیلم و عکس را شامل می شود.

خیانت زن شوهردار چه آثار حقوقی را به دنبال دارد؟

پس از آنکه خیانت زن به مرد ثابت شود، مرد می‎تواند درخصوص ادامه زندگی به تنهایی تصمیم گیرد. در خیانت چنانچه زن متاهل با مرد متاهل رابطه داشته باشد، حکم آن رجم (سنگسار) است و همچنین مرد طبق قانون مدنی می تواند با مراجعه به دادگاه برای طلاق زن، دادخواستی را ارائه دهد. در صورت اثبات خیانت زن، حتی اگر در سند ازدواج آن ها حق طلاق به زن داده شده‎باشد، مرد می‎تواند حق طلاق را از همسرش باز پس بگیرد اما اگر مردی فقط به همسرش اتهام خیانت بزند و نتواند آن را دردادگاه اثبات کند، زن می‎تواند علیه شوهرش اعاده حیثیت (جبران تمام ضررو زیان های مادی و معنوی ) نماید.

خیانت مرد متاهل چه آثار حقوقی را به دنبال دارد؟

اگر مردی به صورت مخفیانه و بدون اجازه همسر اول خود ازدواج مجدد نماید، در صورتیکه حکم دادگاه را نیز برای ازدواج مجدد خود نداشته باشد یعنی خیانت کرده است. طبق قانون ، مرد دیگر حق طلاق ندارد و حق طلاق به زن داده می شود.

اگر مرد خیانت کار با زن متاهل رابطه داشته باشد حکم آن ها رجم (سنگسار) است. اگر مردی که همسر دائم دارد و قبل از برقراری رابطه جنسی با همسرش، به او خیانت و با زن دیگری زنا کند، مجازات آن 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید تا یک سال قمری خواهد بود. علاوه براین، یکی دیگر از آثار خیانت مرد متاهل آن است که همسرش می تواند از وی ارائه متن تعهد عدم خیانت را به منظور ایجاد امنیت آتی، مطالبه نماید.

مطالعه بیشتر:  بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود؟

حقوق زن و مرد پس از مواجهه با خیانت به چه صورتی است؟

درصورتی که زن به همسر خود خیانت کند:

مرد می تواند به تنهایی برای ادامه زندگی مشترکشان تصمیم‎گیری کند و طبق قانون مدنی، مرد می‎تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسر خود را ثبت نماید. حتی اگر در سند ازدواج حق طلاق به زن داده شود مرد درصورت اثبات خیانت همسر، می‎تواند حق طلاق را از او بگیرد.

– اگر زنی به همسر خود خیانت کند حتی درصورت شکایت از زن و اثبات آن، دریافت سهم الارث زن از مرد سلب نخواهد شد و اگر شوهر فوت شود، زن از شوهر خود ارث می برد.

– اگر مردی بی دلیل همسر خود را طلاق دهد باید نصف اموال خود  و اجرت المثل را به زن پرداخت کند، اما در صورتی که به دلیل خیانت همسرش، خواستار طلاق وی باشد حقوق (پرداخت نمودن نصف اموال و اجرت المثل) به زن تعلق نخواهد گرفت. علاوه بر آن، اگر مرد متوجه خیانت همسر خود شود می تواند باارائه مدارک لازم مربوط به خیانت همسر، اجازه ازدواج مجدد خود  را از دادگاه کسب کند.

درصورتی که مرد به همسر خود خیانت کند:

اگر زنی متوجه خیانت همسر خود شود و همسرش بدون اجازه او یا دادگاه زن دیگری اختیار نماید، طبق قانون حق طلاق از مرد گرفته خواهد شد و حق طلاق به زن منتقل می شود. البته براساس قانون مدنی، مهریه زن در هر شرایطی باید پرداخت شود. حتی درفرض خیانت زن نیز حق مطالبه مهریه و نفقه  از زن سلب نخواهد شد و نفقه تا هنگام تمکین زن (سکونت مشترک با مرد) باید پرداخت شود.

در صورت اثبات خیانت ، مهریه چگونه پرداخت می شود؟

با جاری شدن صیغه ازدواج، مالکیت زن بر مهریه محقق شده و  به او تعلق خواهد گرفت. بدین معنا که حتی اگر زن خیانت کرده و رابطه نامشروع داشته همچنان می‎تواند مهریه خود را از همسر خود مطالبه کند. شوهر وظیفه خواهد داشت که مهریه را پرداخت کند. بدیهی است راه های مطالبه با مشکلات و دشواری هایی مواجهه می‎شود اما به معنای ابطال حق مطالبه نخواهد‎بود. بنابراین برقراری رابطه نامشروع و خیانت زن موجب از میان رفتن حق مهریه نمی شود، با این حال چنانچه مرد متوجه خیانت همسر خود شده و خواستار طلاق همسرش باشد، زن و شوهر می‎توانند توافقی داشته باشند که مرد از شکایت خود نسبت به زن خیانکار صرف نظر کند و  زن نیز مهریه خویش را به صورت کامل به شوهر خود بذل نماید (مهریه را ببخشد).

در صورت خیانت زن و شوهر، حضانت فرزند چگونه خواهد بود؟

یکی از مواردی که ممکن است تحت شرایطی منجر به سلب حضانت فرزند از زن شود، خیانت زن است. البته باید در نظر داشت که درخصوص سلب حضانت زن به دلیل رابطه ی نامشروع، ابتدا می‎بایستی ارتکاب رابطه‎ی نامشروع زن در دادگاه کیفری اثبات شود و متقاضی، سلب حضانت فرزند توسط زن را درخواست کند. همچنین در صورتی که رابطه‎ی نامشروع زن، حاکی از انحطاط اخلاقی زن و یا استمرار آن موجب اشتهار (شهرت) زن به فساد اخلاق و فحشا شود، عسر و حرجی (شرایط دشوارزندگی) که به دلیل اقدامات زن برای فرزند حادث شده موجب سلب حضانت فرزند خواهد‎شد.

اما درخصوص خیانت شوهر، یکی از مصادیقی که با توجه به آن زن می‎تواند درخواست سلب حضانت کند، اشتهار(شهرت) شوهر به فساد اخلاق و فحشا است.

گردآورنده  : نگین ارزانی