خیانت همسر

خیانت همسر

احتمالاً خیانت جز ویرانگر ترین مواردی است که یک فرد می تواند تجربه کند. علاوه بر مشکلات روحی که فرد می بایست در طول زمان و با کمک روانشناس با خود حل کند، قانون در این موارد چگونه به فرد آسیب دیده کمک می کند؟ در این مطلب قوانین مربوط به خیانت زوجین را در ایران، از دو سمت خیانت زن به همسر و مرد به زوجه را بررسی کرده‎ایم.

زمان لازم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقه

منظور از خیانت در ازدواج چیست؟

منظور از خیانت، نقض نمودن تعهد بین زن و شوهر و ایجاد یک رابطه ی جدید با نفر سوم است. اگر خیانت از سوی هریک از زوجین (زن وشوهر) اتفاق افتد و همسر متوجه شود آثاری مانند حق طلاق و یا اجرای حکم رجم(سنگسار) را در پی خواهد داشت.

راه های اثبات خیانت به همسر چیست؟

در خصوص اثبات خیانت همسر، اولین راه اثبات خیانت، اقرار از سوی متهم است. فرد خیانت کار باید در نزد قاضی و یا بازپرس پرونده به خیانت خود اعتراف کند. البته اگر درخیانت زن یا مرد مانند زنا، اگر رابطه جنسی همراه دخول رخ دهد علاوه بر اقرار خود شخص، چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل نیز باید شهادت دهند. به طور کلی ادله اثبات خیانت همسر، بینه شرعی مانند اقرار، شهادت شهود و ادله قضایی مانند علم قاضی و امارات قضایی مانند پرینت پیامک ، پرینت تماس یا حتی فیلم وعکس را شامل می شود.

خیانت زن شوهردار چه آثار حقوقی را به دنبال دارد؟

پس از آنکه خیانت زن ثابت شود، مرد می‎تواند درخصوص ادامه زندگی به تنهایی تصمیم گیرد وچنانچه زن متاهل با مرد متاهل رابطه داشته باشد، حکم آن رجم (سنگسار) است. همچنین مرد طبق قانون مدنی می تواند با مراجعه به دادگاه برای طلاق زن، دادخواستی را ارائه دهد. در صورت اثبات خیانت زن، حتی اگر در سند ازدواج آن ها حق طلاق به زن داده شده باشد مرد می تواند حق طلاق را از همسرش باز پس بگیرد. اما اگر مردی فقط به همسرش اتهام خیانت بزند و نتواند آن را دردادگاه اثبات کند، زن می تواند علیه  شوهرش اعاده حیثیت (جبران تمام ضررو زیان های مادی و معنوی) نماید.

خیانت مرد متاهل چه آثار حقوقی را به دنبال دارد؟

اگر مردی به صورت مخفیانه و بدون اجازه همسر اول خود ازدواج مجدد کند و حکم دادگاه را نیز برای ازدواج مجدد خود نداشته باشد، خیانت کرده است. طبق قانون، مرد دیگر حق طلاق ندارد و حق طلاق به زن داده می شود. همچنین اگر مرد خیانت کار با زن متاهل رابطه داشته باشد حکم آن ها رجم (سنگسار) است. اگر مردی که همسر دائم دارد، پیش از رابطه جنسی با همسرش، به او خیانت و با زن دیگری زنا کند، مجازات آن 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید تا یک سال قمری خواهد بود. علاوه براین، یکی دیگر از آثار خیانت مرد متاهل آن است که همسرش می تواند از وی ارائه متن تعهد عدم خیانت را به منظور ایجاد امنیت آتی، مطالبه نماید.

مطالعه بیشتر:  ماجرای اخراج مهندس گوگل به جرم افشاء اطلاعات !

حقوق زن و مرد پس از مواجهه با خیانت

درصورتی که زن به همسر خود خیانت کند، مرد می تواند به تنهایی برای ادامه زندگی مشترکشان تصمیم گیری کند. طبق قانون مدنی، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسر خود را ثبت نماید. حتی اگر در سند ازدواج حق طلاق به زن داده شود مرد درصورت اثبات خیانت همسر، می تواند حق طلاق را از او بگیرد. اما اگر زنی متوجه خیانت همسر خود شود و همسرش بدون اجازه او یا دادگاه زن دیگری اختیار نماید، طبق قانون حق طلاق از مرد گرفته خواهد شد و حق طلاق به زن منتقل می شود. براساس قانون مدنی، مهریه زن درهر شرایطی باید پرداخت شود و حتی درفرض خیانت زن نیز، حق مطالبه مهریه و نفقه از زن سلب نخواهد شد و نفقه تا هنگام تمکین زن (سکونت مشترک با مرد) باید پرداخت گردد. اگر زنی به همسر خود خیانت کند حتی درصورت شکایت از زن و اثبات آن، دریافت سهم الارث زن از مرد سلب نخواهد شد. اما اگر شوهر فوت شود، زن از شوهر خود ارث می برد. همچنین اگر مردی بی دلیل همسر خود را طلاق دهد باید نصف اموال خود  و اجرت المثل را به زن پرداخت کند اما در صورتی که به دلیل خیانت همسرش، خواستار طلاق وی باشد، حقوق (پرداخت نمودن نصف اموال و اجرت المثل ) به زن تعلق نخواهد گرفت. علاوه بر آن، اگر مرد متوجه خیانت همسر خود شود می تواند باارائه مدارک لازم مربوط به خیانت همسر، اجازه ازدواج مجدد خود را از دادگاه کسب کند.

در صورت اثبات خیانت ، مهریه زن چگونه پرداخت می شود؟

با جاری شدن صیغه ازدواج، مالک زن بر مهریه محقق می‎شود و  به او تعلق خواهد گرفت. بدین معنا که حتی اگر زن خیانت کرده و رابطه نامشروع داشته، همچنان می‎تواند مهریه خود را از همسر خود مطالبه نماید و شوهر وظیفه خواهد داشت که مهریه را پرداخت کند. بدیهی است راه های مطالبه با مشکلات و دشواری مواجهه خواهد بود، اما به معنای ابطال حق مطالبه نیست.  بنابراین برقراری رابطه نامشروع و خیانت زن موجب از میان رفتن حق مهریه نمی شود. با این حال چنانچه مرد متوجه خیانت همسر خود گردد و خواستار طلاق همسرش باشد، زن و شوهر می توانند توافقی داشته باشند که مرد از شکایت خود نسبت به زن خیانکار صرف نظر کند و  زن نیز مهریه خویش را به صورت کامل به شوهر خود بذل نماید (مهریه را ببخشد).

حضانت فرزندان در صورت خیانت زن و شوهر

یکی از مواردی که ممکن است تحت شرایطی منجر به سلب حضانت فرزند از زن شود، خیانت زن است. البته باید در نظر داشت که درخصوص سلب حضانت زن به دلیل رابطه ی نامشروع، ابتدا می بایستی ارتکاب رابطه‎ی نامشروع زن در دادگاه کیفری اثبات شود و متقاضی، سلب حضانت فرزند توسط زن را درخواست نماید. همچنین در صورتی که رابطه ی نامشروع زن حاکی از انحطاط اخلاقی زن و یا استمرار آن موجب اشتهار(شهرت) زن به فساد اخلاق و فحشا شود، در آن صورت عسر و حرجی( شرایط دشوارزندگی) که به دلیل اقدامات زن برای فرزند حادث شده، موجب سلب حضانت فرزند خواهد شد. در خصوص خیانت شوهر نیز، یکی از مصادیقی که با توجه به آن همسر می تواند درخواست سلب حضانت نماید، اشتهار(شهرت) شوهر به فساد اخلاق و فحشا است.

گردآورنده  : نگین ارزانی