انتشار عکس های مبتذل در فضای مجازی

انتشار عکس های مبتذل در فضای مجازی چه تبعاتی دارد؟

با گسترش شبکه های اجتماعی مختلف، افزایش تعداد مخاطبین و به تناسب حضور افراد در فضای مجازی، میزان بروز جرایم مرتبط با این فضا نیز افزایش پیدا کرده است. اگر چه بسیار از این شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی راهکاری را در اختیار مخاطبین قرار داده اما آنقدر دقیق و عملی نیست که بتواند، مشکلات پیش آمده حاصل را از میان بردارد. انتشار عکس های مستجهن یکی از انواع جرایم رایانه ای  است. در مطلب زیر مختصرا به تبعات حقوقی آن می پردازیم.

انتشار عکس های مبتذل در فضای مجازی و بررسی تبعات حقوقی آن

محتویات مستهجن در قانون جرایم یارانه ای چه تعریفی دارد؟

محتویات مستهجن، به هرگونه تصویر یا صوت یا متن واقعی و غیرواقعی می‌گویند که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی باشد. همانطور که در تعریف حقوقی آن آمده، اصالت این محتویات مد نظر نیست چراکه تصاویر غیرواقعی نیز میتواند اذهان عمومی را جریحه دار کند. بنابراین شامل مجازات می شود.

تبعات حقوقی انتشار عکس های مبتذل در فضای مجازی

اگر فردی اقدام به ارسال محتویات مبتذل از جمله عکس, فیلم, صوت و … کند، این انتشار منطبق بر قانون جرایم یارانه ای و شامل مجازات است. در حالت کلی مجازات پخش عکس در فضای مجازی منطبق بر ماده چهارده قانون جرایم رایانه ای، حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا جمع هر دو است. این ماده، تولید به قصد انتشار را نیز مستحق مجازات دانسته هرچند هرگز منتشر نشود.

آیا تعداد مخاطبین در میزان مجازات موثر است ؟

مجازات ها به تناسب محدود بودن اعضای گروه های مجازی که در آن ارسال شده یا ارسال به گروه های بزرگ و سازمان یافته، متفاوت است. برای مثال مجازات انتشار در گروه های مجازی محدود به ده نفر معادل یک تا پنج میلیون ریال است و شخص مرتکب، در صورت انتشار سازمان یافته، به حداکثر مجازات محکوم می شود. در مواردی که دامنه این انتشار وسعت داشته و باعث انحراف چشمگیر جامعه شود، مرتکب، مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات مفسد فی الارض محکوم می شود.

برای مجازات منتشران محتوای مبتذل، نیاز به وجود شاکی خصوصی داریم ؟

باید توجه داشت این جرم از جمله جرایمی غیرقابل گذشت است و نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست . ضابط قضایی در صورت مشاهده می تواند مرتکب را مور تعقیب قضایی قرار دهد.  همین طور تحریک و تطمیع و تهدید افراد برای دستیابی به محتویات مبتذل نیز مجازات حبس و جزای نقدی دارد.