تخلفات انتخاباتی

تخلفات انتخاباتی

همانطور که می دانیم انتخابات مجلس از مهمترین ارکان مشارکت مدنی افراد در جوامع دموکرات است. به همین منظور در قوانین برای حفاظت از آرای مردم، راهکارهایی پیش بینی شده که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم.

مدت زمان مطالعه این مطلب : 4 دقیقه 

تخلفات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

نقش مجلس شورای اسلامی  قانونگذاری است. بنابراین مردم از طریق انتخابات کاندیدهای منتخب خود، به طور غیرمستقیم در قانوگذاری نقش دارند. ممکن است کاندیدها در همین مسیر با تخلفاتی مواجه شوند که قابل پیگیری است. در ابتدا باید یادآوری کرد که تخلفات مذکور  همانند جرایم دو جنبه، عمومی و خصوصی دارند. تخلفات با جنبه عمومی از سمت مدعی العموم و تخلفاتی که جنبه خصوصی دارند از سمت شاکی خصوصی، قابلیت پیگیری دارند. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362 راهنمایی مناسب است.

مرجع رسیدگی به تخلفات

عموما این تخلفات در مهلت های تبلیغاتی کاندیده ها صورت می پذیرد و مرجع رسیدگی در تخلفات مذکور شعبی در دادسراها هستند. دادسراها به صورت شبانه روزی به این امر اختصاص دارند و مسئولان قضایی موظف هستند، موارد مطرح شده را به این شعب ارسال کنند.

مصادیق تخلفات عمومی انتخاباتی

منطبق بر دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی، قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، موارد زیر از مصادیق تخلفات عمومی هستند که توسط دادستان عمومی قابلیت پیگرد دارند:

– استفاده از وب سایت ها و وبلاگ های رسمی نهادها و دستگاه های دولتی برای بهره برداری انتخاباتی

– فعالیت تبلیغاتی خارج از مهلت مقرر توسط قانون

– تهدید رای دهندگان و ایجاد رعب و وحشت برای اعضاء شعب

–  نشر هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم و یا کاهش مشارکت در انتخابات

– نشر هرگونه ادعای غیرواقع مبتنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض آمیز، اعتصاب، تحصن و هراقدامی که موجب اخلال در انتخابات گردد

– نشر و تبلیغ علایم تحریم انتخابات گروه های ضد انقلاب و معاند

– نشر هرگونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی بر علیه انتخابات

– نشر هرگونه ادعای خلاف واقع مبنی بر انصراف کاندیدها از گروه های انتخاباتی

– استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و عدم رعایت شیونات اسلامی برای کاندیده ها

–  نشر اکاذیب در خصوص شمارش آراء و ادعایی پیرامون تقلب یا مخدوش بودن انتخابات

 

مصادیق تخلفات خصوصی انتخاباتی

موارد زیر از مصادیق تخلفات خصوصی است که باید از طریق شاکی خصوصی در مراجع رسیدگی مطرح گردد:

– ادعای کذب و غیرواقعی سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری، لشگری، انتظامی و مدرک تحصیلی

– نشر هرگونه محتوا با هدف هتک حرمت و حیثیت نامزد های انتخاباتی

– نشر صوت و تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار شخصی نامزد های انتخاباتی بدون رضایت نامزد مربوطه

– نشر اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها در مراجع قضایی

– نشر علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگان بدون رضایت آنها

نگارنده : مریم مهردوست