دستور جلب سیار

دستور جلب سیار چیست؟

یکی از آثار فوری پیگیری کیفری جرایم امکان دسترسی به جلب متهم است. در مقاله زیر مختصرا به نکات ضروری در خصوص جلب سیار می پردازیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه

مفهوم جلب سیار چیست ؟

دستور جلب، اهرم فشاری است که از سوی قاضی به منظور ادای دین متهم صادر می‌شود. هر قاضی در حوزه قضایی خود مجاز به صدور قرار جلب یا دستور جلب است. اگر این قرار، به کلانتری خاص ابلاغ شود جلب عادی و اگر تمام کلانتری ها مد نظر باشد، جلب سیار نامیده می‎شود. ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما به دستور جلب اشاره کرده است.

نکات مورد توجه و مهم در برگه قرار جلب سیار :

– دقت کنید برگه مذکور خطاب به کلانتری خاصی صادر نشده باشد. به عبارتی از سیار بودن دستور جلب اطمینان حاصل کنید.

– به مدت اعتبار دستور نیز توجه کنید. مهلت مذکور قابلیت منقضی شدن و تمدید دارد.

– اگر در برگه مذکور اجازه ورود به منزل یا مخفیگاه متهم درج نشده باشد، درخواست شاکی خلاف قانون و ضابط مجاز است در حیطه اختیارات مشخص شده در دستور جلب اقدام نماید.

–  ارائه رونوشت دستور جلب قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین شاکی باید اصل آن را به ضابط ارائه دهد و درحین آن، هویت شاکی یا نماینده حقوقی او باید برای ضابط قضایی محرز شود. در غیراینصورت جلب متهم ممکن نیست.

نکات آخر

برای اجرای جلب سیار، شاکی نیازمند حضور در کلانتری نیست. این دستورالعمل به تمامی کلانتری ها و پاسگاه های کشور ابلاغ شده است و صرف تماس تلفنی شاکی با پلیس  110 با وجود شرایط ذکر شده، ماموران به محل اعزام شده و با رعایت مقررات نسبت به جلب متهم اقدام می‌کنند.

مطالعه بیشتر:  مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در اپیدمی

نگارنده : مریم مهردوست