مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی، به ورود غیرقانونی یک فرد یا گروهی از افراد در مرز یک کشور اطلاق می‌گردد، به نحوی که نقض قوانین مهاجرت کشور مقصد، با قصد مهاجرت و اقامت در آن کشور باشد. در این مطلب به بررسی قانونی این موضوع پرداخته ایم.

مهاجرت غیرقانونی و جعل ویزا و اطلاعات هویتی 

به شخصی که بنا به دلایلی مانند مسائل سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی و… در کشور خود در خطر جانی، روحی یا ترکیبی از هردو باشد و از روی ناچاری به جای روش‌های معمول مهاجرت، بطور غیرقانونی در کشور مقصد درخواست اقامت از این طریق می‌دهد، پناهنده می‌گویند.

در صورت برگشت چه مجازاتی برای فرد خواهد داشت  ؟ 

مهاجر غیرقانونی در صورت بازگشت به کشور مبدا مجازات می شود. مجازات آن دو تا شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی یا هر دو  مجازات خواهد بود. همچنین جرم استفاده از سند مجعول یا همان استفاده از گذرنامه مجعول، حبس تعزیری از یک تا سه سال یا جزای نقدی ازپانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است، مگر آنکه جرم فرد مشمول قوانینی گردد، که مجازات آن ها سنگین تر است.

اگر کشور مقصد متوجه ویزای غیرقانونی شود چه تبعاتی دارد و درصورت دیپورت چه مجازاتی در ایران دارد؟ 

هرکشوری قوانین خاص مربوط به خود را در پذیرش مهاجر دارد. دربیشتر مواقع کشور مقصد، مهاجران غیرقانونی را دستگیر می کند و به کشور مبدا برمی گرداند. درصورت دیپورت وبازگشت به کشور مبدا مجازاتی مانند حبس و جرائم نقدی برای مهاجران غیرقانونی درنظرگرفته می شود. ایران هم از این امر مستثناء نیست و برای شخص مجازات دو تا شش ماه حبس، پرداخت جزای نقدی و یا هردو مجازات در نظر گرفته شده است.

مطالعه بیشتر:  برگ سبز خودرو به معنای سند مالکیت قانونی است؟

اگر کسی جرمی انجام دهد و غیرقانونی فرار کند چه مجازاتی دارد؟ ممکن است دستگیر شود؟ 

اغلب افرادی که مشکل قانونی دارند و یا مرتکب جرمی درکشور مبدا شده اند و تحت تعقیب هستند برای مهاجرت غیرقانونی اقدام می نمایند. بنابراین امکان دارد فرد دستگیر شود و به کشور خودش دیپورت شود، که در این صورت مجازات مربوطه را طبق قوانین کشور برای فرد در پی خواهد داشت.

جعل شناسنامه و پاسپورت چه مجازاتی دارد؟ 

باتوجه به آنکه شناسنامه و پاسپورت جزء اسناد رسمی محسوب می شوند، بنابراین اگر افراد عادی اقدام به جعل پاسپورت و شناسنامه نمایند علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد. اگر فردی که اقدام به جعل پاسپورت کند کارمند دولت باشد، علاوه بر مجازات  های اداری و جبران خسارت مربوطه به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

گردآورنده  : نگین ارزانی