حقوق اسرار تجاری

سر در لغت به معنای امری پنهانی است و در تجارت، به اطلاعاتی گفته می شود که عامدا از دیگران پنهان نگه داشته شود . مخفی بودن اطلاعات، برای صاحب آن، مزایا...
مصادیق اسرار تجاری در کسب و کار

مصادیق اسرار تجاری در کسب و کار

تعیین مصادیق اسرار تجاری به دلیل ویژگی پنهان آن، با دشواری هایی مواجه است و یکی از مهمترین بسترهای تجاری آن، کسب و کار است. در این مطلب به مصادیق مشهو...
اسرار تجاری و اختراعات

اسرار تجاری و اختراعات

مالکیت صنعتی در حوزه مالکیت فکری مشمول اختراعات و طرح های صنعتی می‎شود. حمایت از اطلاعات در قالب اسرار، نیازمند عدم فاش و حمایت در قالب اختراعات، فاش...