عسر و حرج در قراردادها

عسر و حرج در قراردادها به چه معناست؟

معنای لغوی عسر و حرج سختی و دشواری است و در مفهوم حقوقی، از موجبات سقوط تکلیف قراردادی محسوب می‌شود. در مطلب زیر مختصرا به مفهوم حقوقی عسر و حرج در قر...
اعسار در پرداخت مهریه

اعسار در پرداخت مهریه

پرداخت مهریه یکی از پررنگ ترین مشکلاتی است که زوج در عقد نکاح و با مطالبه زوجه، مواجه می شود و بسیار مشاهده شده که میزان مهریه تعیین شده با درآمد زوج...
نکات حقوقی محکومیت های مالی اشخاص

نکات حقوقی محکومیت های مالی اشخاص

حکم صادر شده توسط مراجع قضایی می تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. عموما افراد برای اجرای آن نیازمند توجه به نکات حقوقی آن هستند. در مطلب زیر...