بررسی نکات حقوقی در معاملات خودرو

بررسی نکات حقوقی در معاملات خودرو

رایج ترین معاملات در جامعه امروزی، خرید و فروش خودور است که ناآگاهی از مقررات آن می تواند برای طرفین، مشکلاتی را ایجاد کند. در این مقاله مختصرا به این...
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی به دعوایی گفته می شود که در آن فروشنده با میل خود و با بهانه های مختلف اقدام به تنظیم سند رسمی نکند. در این صورت خریدار می توا...