نکات مهم حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره

نکات مهم حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره

آگاهی از نکات مهم حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره موجب پیشگیری از خیلی مشکلات در حین اجاره یا تمدید آن خواهد شد. در مطلب زیر مختصرا به نکات حایز اهمیت حق...
مفهوم و وجه تمایز آثار مشترک و جمعی

مفهوم و وجه تمایز آثار مشترک و جمعی

اگر از شما سوال شود وجه تمایز آثار مشترک و جمعی در چیست چه حدسی می زنید؟ بیشتر افراد مفهوم این دو را یکسان می دانند. در سالهای اخیر آثار جمعی و مشترک...