جایگاه و حقوق بیمار در قانون ایران

جایگاه و حقوق بیمار در قانون ایران چیست؟

با انتشار فایل های صوتی در شبکه های مجازی، از توهین به مراجعین در بخش زنان و زایمان ، شاهد روایات مختلف افراد در همین موضوع بوده‌ایم. در این مطلب به ب...
آیا فریلنسر ( Freelancer) تابع قانون کار است

آیا فریلنسر ( Freelancer) تابع قانون کار است؟

پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر و به ویژه با شروع کرونا، تغییر عمده ای در سبک های کاری افراد ایجاد کرد، به طوری که بر خلاف دهه های گذشته، کارمند بودن د...
شرایط بازنشستگی

شرایط بازنشستگی

برقراری بازنشستگی نیازمند شرایطی اعم از سابقه کار و سن بیمه شده و با توجه به جنسیت متقاضی، متفاوت است. در این مطلب، مختصرا به شرایط و تفاوت آنها می پر...
بیمه خویش فرما تامین اجتماعی

بیمه خویش فرما تامین اجتماعی چیست؟

تا زمانیکه در محلی استخدام هستیم و در واقع کارمند محسوب می شویم، کارفرما متعهد به پرداخت بیمه اجباری است. اما در صورت ترک کار و یا داشتن شغل آزاد تکلی...
۱ ۲