تدابیر مرزی در مالکیت فکری

تدابیر مرزی در مالکیت فکری

برای حمایت از اموال فکری علاوه بر تدوین قانون و مقررات ویژه، پیش بینی تدابیری امنیتی اهمیت دارد. در این مطلب به تفصیل به بررسی این موضوع پرداختیم....
تامین دلیل حقوقی و کیفری

تامین دلیل حقوقی و کیفری

قرار تامین دلیل، در قانون به منظور حمایت از حقوق خواهان و جلوگیری از تضعیع خواسته پیش بینی شده است که در مطلب به توضیح آن پرداختیم. تامین دلیل حقوقی...
تامین دلیل

تامین دلیل و انواع آن

آیا تاکنون درباره تامین دلیل چیزی شنیده اید؟ تامین دلیل یکی از راه های حفظ حقوق برای فرد متضرر است . در مطلب زیر، کوتاه به تامین دلیل و شرایط آن پرداخ...