تجاوز جنسی و مجازات آن

تجاوز جنسی و مجازات آن

آزار و تعرض جنسی یکی از معضلات جوامع است که کمتر در مورد آن صحبت می شود. اغلب این تجربیات تلخ زمانی علنی می شود که انجام این عمل بارها و بارها توسط فر...