مجازات خرید و فروش تلفن همراه سرقتی

مجازات خرید و فروش تلفن همراه سرقتی

قانون‌گذار به جهت برقراری نظم، امنیت جامعه و حمایت از اشخاص خسارت دیده از سرقت، مطابق ماده 267 قانون مجازات اسلامی، سرقت را جرم شناخته و برای آن مجازا...