سامانه ثنا و پیامدهای عدم ثبت نام در آن

سامانه ثنا و پیامدهای عدم ثبت نام در آن

شاید اگر تاکنون با ابلاغیه قضایی سر و کار نداشته اید، اسم سامانه ثنا به گوشتان رسیده باشد. این سامانه که یکی از دستاوردهای قوه قضاییه به شمار می رود د...