لغو حکم قانونی سقط جنین در آمریکا

لغو حکم قانونی سقط جنین در آمریکا

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز جمعه، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ با لغو حکم تاریخیِ پروندۀ مشهور به Roe v. Wade (رو علیه وید) در سال ۱۹۷۳ میلادی که حق زنان برای...