حریم خصوصی در قوانین ایران

حریم خصوصی در قوانین ایران

حریم خصوصی در ایران مفهومی گنگ و مبهم است و در این مقاله قصد داریم به تعریف قانونی آن بپردازیم. حریم خصوصی در قوانین ایران حریم خصوصی و الزامات قان...
حریم خصوصی و آزادی اطلاع رسانی

حریم خصوصی و آزادی اطلاع رسانی

حریم خصوصی و حق برآن، یکی از محدودیت های فعالین حوزه رسانه محسوب می‎شود. این تعریف در مقابل آزادی بیان قرار می گیرد. قوانین و مقررات مدنی و کیفری در پ...
قوانین پس از تصویب طرح جوانی جمعیت

قوانین؛ پس از تصویب طرح جوانی جمعیت

در چند روز اخیر، نامه ای کتبی مبنی بر فروش قرص های ضدباروردی تنها در صورت تجویز پزشک، در شبکه های اجتماعی منتشر شده که واکنش های زیادی را در پی داشته...
کشف حجاب در خودرو

کشف حجاب در خودرو

کشف حجاب با توجه به قوانین ایران که بر مبنای دین اسلام نوشته شده، یک جرم است. با توجه به اینکه خودرو یک حریم خصوصی شناخته نمی ‎شود، کشف حجاب در داخل خ...