حق طلاق یا وکالت حق طلاق به زن

حق طلاق یا وکالت حق طلاق به زن

طلاق از طرف زن، با داشتن حق طلاق یکی از روش‌هایی است که اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که در قانون ایران، حق طلاق بدست مرد است، ای...