صلاحیت دادگاه ها

صلاحیت دادگاه ها

در این نوشتار برآنیم به اولین قدم های رسیدگی قضایی و صلاحیت دادگاه ها منطبق بر قانون آیین دادرسی مدنی، بپردازیم. روند رسیدگی قضایی منطبق بر ماده 2...
سامانه ثنا و پیامدهای عدم ثبت نام در آن

سامانه ثنا و پیامدهای عدم ثبت نام در آن

شاید اگر تاکنون با ابلاغیه قضایی سر و کار نداشته اید، اسم سامانه ثنا به گوشتان رسیده باشد. این سامانه که یکی از دستاوردهای قوه قضاییه به شمار می رود د...
دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری چه وظایفی دارد؟

دیوان عدالت اداری چیست؟ دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری، تحت نظارت قوه قضاییه و ساختمان اصلی آن در تهران واقع شده است. برای سهولت دسترسی مردم د...
ابلاغ تلفنی

آیا ابلاغ تلفنی معتبر است؟

ابلاغ به معنای اطلاع رسانی است. درخصوص دعاوی حقوقی و شکایات کیفری، ابلاغ به معنای اطلاع رسانی درخصوص ثبت دادخواست یا شکایت به طرفیت اشخاص و یا اطلاع ر...