اجرای احکام و انواع آن

اجرای احکام و انواع آن

آخرین مرحله دادرسی و هدف نهایی هر شکایتی اعم از کیفری یا حقوقی، اجرای حکم است. اجرای حکم در خصوص احکام لازم الاجرا مطرح است که در مطلب زیر مختصرا به آ...
توقیف دادرسی

توقیف دادرسی

توقیف در دادرسی به معنای توقف دادرسی است و اقسام مختلفی دارد. در این مطلب مختصرا به آن می پردازیم. مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 4 دقیقه   معنا...
سوگند و انواع آن

سوگند و انواع آن

سوگند یا قسم برای عموم مردم شناخته شده است اما به نظر می رسد افراد با آثار حقوقی و شرایط استناد به آن، آشنایی ندارند. در این مطلب به این موضوع و بررسی...
ابلاغ تلفنی

آیا ابلاغ تلفنی معتبر است؟

ابلاغ به معنای اطلاع رسانی است. درخصوص دعاوی حقوقی و شکایات کیفری، ابلاغ به معنای اطلاع رسانی درخصوص ثبت دادخواست یا شکایت به طرفیت اشخاص و یا اطلاع ر...