قوانین سرپرستی کودک در ایران

قوانین سرپرستی کودک در ایران

امروزه جامعه نگاه مثبت تری به سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست پیدا کرده و به همین منظور سال 1392 قانونی برای تشریح شرایط متقاضیان تصویب شده است...