آیا روزه خواری جرم است

آیا روزه خواری جرم است؟

در این مطلب به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا روزه خواری در قانون جرم است ؟ و چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. مدت زمان لازم برای مطالعه ای...